Establishment Meeting of Huarui Aerospace

2019-10-16

On October 16, 2019, Establishment Meeting of Huarui Aerospace was held in Hangzhou. Xie Ping, Wang Min, Lou Guoqing, Zhang Weijie, Sam Marnick, Francis Yuen, Wang Shuifu, Kailash Krishnaswamy, and Liu Qiang attended the meeting. The establishment meeting approved the Articles of Association, 2019 Budget, Senior Executive Nominees and etc.


back